АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА

ОСПОРВАНЕ НА ОТКАЗ НА Д“СП“ ЗА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ НА ДЕТЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 126 И СЛЕДВАЩИТЕ ОТ АПК

Share Button

Translate

Защита правата на децата

Последвайте ни

SuperWebTricks Loading...

Абонирайте се за бюлетин