ОСПОРВАНЕ НА ОТКАЗ НА Д“СП“ ЗА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ НА ДЕТЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 126 И СЛЕДВАЩИТЕ ОТ АПК

ПРОТОКОЛ ПО АДМ. Д. 10976 НА АССГ ОТ 02.02.16 Г.

ПРОТОКОЛ ПО АДМ. Д. 10976 НА АССГ ОТ 23.02.16 Г.

РЕШЕНИЕ 1339 ПО АДМ. Д. 10976 НА АССГ ОТ 29.02.2016 Г.

ПРОТОКОЛ ПО АДМ. Д. 5087 НА ВАС ОТ ОТ 05.12.16 Г.

РЕШЕНИЕ 13904 ПО АДМ. Д. 5087 НА ВАС ОТ 19.12.2016

 

Share Button

Translate

Защита правата на децата

Последвайте ни

SuperWebTricks Loading...

Абонирайте се за бюлетин