Асоциация за детско развитие (Член 24)

Семинар: Първи стъпки в адаптацията на деца в ясла и детска градина

На семинара ще получите информация свързана с емоционалните и поведенчески реакции на децата, приобщавайки се в непознатата за тях среда. Ще имате възможността да коментирате своите притеснения с практикуващи в тази сфера.
Семинари ще се провеждат на 13, 20 и 27 август, от 10:30 до 12:30 часа на адрес: гр. София, пл. „П.Р. Славейков“ № 11, ет. 6, офис 3. Желаещите да участват трябва да потвърдят предварително най-късно един ден преди датата на семинара на телефон: 0878 170 103.

Местата са ограничени. Такса за семинара 8 лв. – заплаща се на място.

Оставка

Оставка на Ивайло Иванов

Оставка на Ивайло Иванов

Днес се състоя протест пред Министерство на труда и социалната политика (МТСП), на който се поиска оставката на новоназначения заместник министър Ивайло Иванов. Поискана бе и ревизия на дейността му като изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане. Протестиращите бяха приготвили „награда“ – купа за „Бързо бягащ от отговорност“ и медал „Супер талант“

Оставка Ивайло Иванов

Оставка Ивайло Иванов

Въпреки желанието им да връчат наградите на новия зам. министър, среща с него не се състоя, тъй като в 09:00 часа той все още не беше на работното си място. Портиерите на министерството отказаха да предадат наградите на своя началник. Протестиращите запазиха наградите с цел на следващо събитие да бъдат връчени на г-н Иванов. След  като протестът приключи бе внесено протестно писмо от Фондация „Защита правата на децата“, Сдружение „Асоциация за детско развитие (Член 24)“ и Фондация „Бащи за отговорно родителство“ до премиера Бойко Борисов и министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова.

Ето и текста на писмото:

Долуподписаните представители на гражданското общество в Република България изразяваме своето недоволство и протест срещу назначаването на г-н Ивайло Иванов на поста заместник-министър в МТСП.

Докато заемаше поста изпълнителен директор на Агенцията за социална подпомагане, ние многократно и в продължение на години сме изнасяли данни за лошата организация и битуващите корупционни практики в ДСП, РДСП и ОЗД. Срещу тези действия се водят редица съдебни дела, в които се показват нарушенията на длъжности лица, ръководени от г-н Иванов.

Самият той в началото на 2015 г. издаде писмено разпореждане към всички дирекции „Социално подпомагане“; регионални дирекции „Социално подпомагане“ и отдели „Закрила на детето“, с което забрани достъп до информация на заинтересовани страни и техните адвокати, касаещи пряко правата на тези страни и техните деца.

Господин Борисов,

Госпожо Русинова,

Как се случи така, че именно лицето Ивайло Иванов, доказало своята крайна недемократичност, непрозрачност и антисоциална дейност бе избрано да отговаря за проблемите и политиките в социалната сфера?

В обществото се коментира, че бивши служители на Агенция за социално подпомагане твърдят, че Ивайло Иванов държи множество фирми за помощни средства за хора с увреждания. Тези фирми били управлявани с подставени лица. Ако е така, това не е ли конфликт на интереси и нелоялност към конкурентните фирми?

Защо в България продължават лошите практики некачествени служители и държавни чиновници, без никаква социална чувствителност и със съмнителна репутация, вместо да бъдат отстранявани от заеманите длъжности да бъдат издигани в държавната йерархията?

Не беше ли Вашето правителство, което заяви своята готовност за реформи, прозрачност и отговорност в политиките, за отстраняване на „негодния“ човешки материал и за назначаване на експерти?

Уважаеми господин Министър-председател,

Настоятелно Ви молим, да преразгледате назначението на г-н Ивайло Иванов на поста заместник-министър в МТСП.  Заявяваме готовност, за да не бъдем голословни, да Ви предоставим всички данни и материали, с които разполагаме в посочено от Вас време на лична среща, доказващи  порочното поведение на лицето Ивайло Иванов и неговите подчинени.

Молим да инициирате проверка на всички фирми за помощни средства и да изнесете публично данните.

 

Translate