Семинар: Първи стъпки в адаптацията на деца в ясла и детска градина

На семинара ще получите информация свързана с емоционалните и поведенчески реакции на децата, приобщавайки се в непознатата за тях среда. Ще имате възможността да коментирате своите притеснения с практикуващи в тази сфера.
Семинари ще се провеждат на 13, 20 и 27 август, от 10:30 до 12:30 часа на адрес: гр. София, пл. „П.Р. Славейков“ № 11, ет. 6, офис 3. Желаещите да участват трябва да потвърдят предварително най-късно един ден преди датата на семинара на телефон: 0878 170 103.

Местата са ограничени. Такса за семинара 8 лв. – заплаща се на място.

Translate