За нас

Защита правата на децата е фондация с нестопанска цел. Каузата ни е да браним и отстояваме правата на децата и техните родители, като търсим методи за решаване на възникналите им проблеми. Партнираме си със специалисти от различни сфери. Ние считаме, че всяко дете има права, които не трябва да бъдат накърнявани. Приоритет за децата е да израстват физически и психически устойчиви в биологичната им среда в близост до родители и близки, където да живеят в хармония и разбирателство.

Цели и мисия:

  1. Да защитава и отстоява правата на децата и основните им свободи, като се бори срещу нарушаването правата на децата и възпрепятстването на тяхното развитие под каквато и да е форма и в която и да е сфера на обществения живот.
  2. Да защитава правата на децата и отстоява техния интерес, и принципите регламентирани в международните договори, по които Република България е страна, в КРБ и българските закони, както и да реагира активно с всички незабранени от закона средства срещу посегателствата и нарушенията на всяко общоприето право на децата, свобода или засегнат законов интерес с цел неговата защита или възстановяване.
  3. Търсене на методи за общуване между хората. Равнопоставеност между половете съзнавайки преимуществата и дефицитите на противоположния пол и справяне с различията. Съдействие за постигане на по-добри отношения между родители и деца.
  4. Фондацията изпълнява дейности в посока подкрепа на образованието, професионалното развитие, отпуска стипендии и осъществява наставничество на представители на групи в неравностойно положение – малцинства, представители на социално слаби семейства, хора с увреждания, социално маргинализирани групи.

Да спасим децата и да им подсигурим правото на нормален живот

Сметка за набиране на средства:
Банка: “Първа инвестиционна банка” АД
IBAN: BG48FINV91501216737871
BIC: FINVBGSF
Титуляр: Защита правата на децатаTranslate